Ki jogosult?

Izrael Állama várja és támogatja az új bevándorlókat.
Akinek legalább egy nagyszülője zsidó származású, jogosult az Izraelbe való bevándorlásra és egyben az izraeli állampolgárságra az 1950. évi visszatérési törvény szerint.
 
 
HOK HASVUT – VISSZATÉRÉSI TÖRVÉNY 1950.
1§.
Minden zsidónak joga van Izraelbe kivándorolni.
 
2§.
a) Aliyázás – bevándorlói engedély alapján lehetséges.
b) Bevándorlói engedélyt minden zsidó személynek megadnak – aki Izraelben kíván letelepedni –, a következő eseteken kívül:
* Aki a zsidó nép ellen cselekszik, vagy
* Aki a közösség egészségét vagy az állam biztonságát veszélyeztetheti, vagy
* Akinek erkölcstelen múltja van, amely a közösség békéjét veszélyeztetheti.
 
3§.
a) Az a zsidó, aki Izraelbe jött, és érkezése után letelepedési szándékát fejezi ki, jogosult – amíg Izraelben tartózkodik – új bevándorlói igazolványt / Teudat Ole-t / kapni.
b) Az új bevándorlói igazolványhoz a 2§. B bekezdésében foglaltak érvényesek, azon eseten kívül, amikor az új bevándorló közösséget veszélyeztető betegsége Izraelbe történt megérkezése után jelentkezett.
 
4§.
Minden olyan zsidó, aki a törvény érvénybe lépésének kezdete előtt érkezett Izraelbe, és minden zsidó, aki Izraelben született, úgy tekintendő, mintha kivándorolt volna a törvény szerint.
A törvény szerint az új bevándorlói jogok, melyek az új bevándorlónak járnak, érvényesek a zsidó származású személy gyermekének és unokájának is – azonkívül, aki bár zsidónak született, de saját akaratából kitért a zsidó vallás kötelékéből.
Ehhez a törvényhez kapcsolódik, hogy ki tekintendő zsidónak: zsidónak tekintendő, aki zsidó anyától született vagy betért a zsidó vallásba, és nem híve más vallásnak.
 

 

JAFI Taglit IKI IKI
Oranim Masa Paidea Makom